Instruments científics

El Museu participa i La col·lecció d’instruments científics del museu inclou més de 6.000 objectes, que representen l’evolució de la medicina i de les especialitats mèdiques al llarg del període contemporani, entre les acaballes del segle XVIII i la fi del segle XX. El conjunt de la col·lecció constitueix un patrimoni d’extraordinària riquesa sobre l’evolució de l’activitat mèdica a Catalunya.

Presentem 16 categories d’objectes mèdics, si bé alguns artefactes poden pertànyer a més d’una categoria. Des d’aquest lloc Web volem mostrar la vàlua de la col·lecció i la possibilitat d’aprendre a partir de les àrees expressades. De mica en mica afegirem nous enllaços amb informació rellevant amb fotografies i comentaris dels objectes de la col·lecció. Recordeu que totes les fotografies que il·lustren el nostre lloc Web procedeixen de la nostra col·lecció. Esperem que gaudiu del nostre treball en constant elaboració.

Base de dades d'instruments

El sistema d'informació de la col·lecció d'un museu constitueix una tasca fonamental per a una gestió curosa dels objectes preservats. Aquest objectiu resulta avui dia encara més important quan els mitjans informàtics permeten construir bases de dades que ofereixen suport suficient no només de text sinó també d'imatges, so i vídeo. A més, atesa la gran quantitat d'objectes conservats al museu, resulta evident la utilitat d'aquest mitjà per tal d'accedir de manera general al conjunt de la col·lecció. Aquest darrer aspecte encara pren més força en el nostre cas, ja que es tracta d'un museu temporalment tancat al públic. Totes aquestes són raons suficients per a l'elaboració de la base de dades del museu i l'oferiment posterior a qualsevol persona interessada en la seva consulta. Treballem per tal de posar al vostre abast properament la nostra base de dades.

La col·lecció del museu conté més de 6.000 peces, 4.800 de les quals han estat catalogades amb un programa específic on es fa una acurada descripció de cada instrument: número de registre, descripció médico-històrica, procedència, descripció física, entre d'altres. Per qualsevol consulta, podeu escriure a: mail

 

Exemples de donacions