Exploració anatòmica visual

L’observació de les lesions internes suposà l’obertura d’una nova finestra de signes anatomoclínics a partir de la creació de l’oftalmoscopi i el laringoscopi. Per mitjà de l’endoscòpia es va procedir, de manera progressiva, a l’exploració de la resta d’orificis anatòmics naturals.

Els instruments de la col·lecció del museu permeten seguir l’evolució de l’instrumental semiològic des de mitjan segle XIX, fins i tot assistir a l’evolució tècnica dels espèculs vaginals. També als artefactes emprats en l’enregistrament gràfic de les lesions internes o en la intervenció quirúrgica de les mateixes.

La col·lecció també recull el gran salt endavant que suposà la descoberta dels raigs X com a mitjà diagnòstic, així com l’evolució tècnica de les plaques obtingudes. Una tècnica que no es va veure complementada fins la segona meitat del segle XX, a partir de les aplicacions diagnòstiques de l’ultrasonografia i de les intervencions quirúrgiques exploratòries, que també hi són representades al museu.