Cirurgia

El material quirúrgic del museu il·lustra a bastament la convivència d’objectius de la cirurgia interessada en l’extirpació de les lesions i en la correcció de les disfuncions. També els grans canvis produïts en aquest terreny a partir de la lluita contra els tres grans enemics: el dolor, l’hemorràgia i la infecció.

L’evolució de l’anestèsia quirúrgica, mitjançant la inhalació de substàncies volàtils, de les tècniques d’hemostàsia i d’hemoteràpia, i de les tecnologies que permeteren desenvolupar els conceptes d’antisèpsia i d’asèpsia tenen un lloc entre els artefactes preservats al museu. La cirurgia major, abdominal, toràcica o neurològica, fou aleshores facilitada.

El segle XX ha introduït importants transformacions tecnològiques en l’àmbit quirúrgic, de manera especial amb relació a la cirurgia cardíaca i als trasplantaments, sobre les quals el museu també ofereix una representació.