El Museu participa i impulsa diferents projectes de recerca finançats a través de subvencions públiques i sempre amb el suport del Col·legi de Metges de Barcelona. Els projectes en curs són:

  • “Entre el centre i la perifèria  científica: el periodisme mèdic a Catalunya (1898-1938)”, projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, codi HAR2009-11342 (2009-2013). El principal resultat d’aquest projecte és la creació d’una pàgina web: www.premsamedica.cat. Entre els serveis bàsics que ofereix, cal esmentar l’accés a dues bases de dades de revistes i de publicitat mèdica.  A més del rescat patrimonial i digitalització de determinades capçaleres de revista mèdica, reunint els diferents números i posant-los a l’abast del públic on line.
  • “Metges catalans a l’exili”, projecte finançat pel Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya entre 2006-2010.  Es tracta de la recuperació de la memòria dels metges que es van exiliar durant i després de la guerra civil. Fruit d’aquesta recerca ha estat possible organització d’actes d’homenatge, diverses publicacions, i la producció del documental de TV: “La batalla del Varsòvia”. A més amb el finançament del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona s’ha creat la pàgina web: www.metgesalexili.cat, a través la qual es dóna accés a tota la informació i activitats que es fan.
  •  “Barcelona Medical Tour: itineraris virtuals per la Barcelona mèdica”, projecte, finançat en part per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya (2008-2009), aporta una imatge de qualitat a l’oferta turística de la ciutat, mitjançant la significació de l’arquitectura mèdica que han tingut i tenen lloc a la ciutat de Barcelona. Mitjançant la creació de la pàgina web www.medicinaiarquitecturabarcelona.cat.
  • El MHMC també participa de manera activa en altres projectes patrimonials patrocinats per altres institucions com el COMB (www.galeriametges.cat), la Universitat Autònoma de Barcelona (www.cehic.es i www.sac.cat) o la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural de la Universitat de Girona (www.udg.edu/salutrural).