Instruments del Dr. Víctor Conill Serra

La donació realitzada per la família del Dr. Víctor Conill Serra, membre d'una destacada nissaga de ginecòlegs, està composada per un important conjunt d'instrumental quirúrgic emprat en la pràctica privada de l'esmentat doctor, així com d'altres objectes relacionats amb l'aprenentatge de l'anatomia humana. D'entre els objectes donats, hem volgut destacar l'aparell elèctric d'extracció de llet materna que il·lustra aquesta secció. Lluny dels manejables aparells utilitzats en l'actualitat, les dimensions i sobretot un pes de poc més de 10 kg feien del Vacuolact Maxni un instrument d'ús incòmode. Situat en el seu context de producció i ús, a les primeries dels anys 1970, aquest extractor de llet ens parla d'una tecnologia associada amb la irrupció en massa de la dona en el mercat de treball i amb la caiguda dels índex d'alletament matern directe. Lluny de l'alletament mercenari característic de les classes benestants entre els segles XVII i XIX, els actuals patrons de comportament han permès un desenvolupament tecnològic que ha facilitat i complementat l'extracció de llet materna i la continuació de la vida laboral de la dona.