Instruments de la Dra. Elena Chabás Bergón

La família de l'especialista en anestesiologia la Dra. Elena Chabás Bergón va fer donació dels aparells:
  • Màscara anestèsica coneguda com aparell inhalador d’èter de (Louis) Ombrédanne. Ideat per aquest cirurgià francès el 1908 i emprat fins la Segona Guerra Mundial. Model fabricat per Collin a França, ca. 1930.
  • Aparell d’anestèsia O.M.O (d’Ombredanne, Miguel i Oxford) creat pel metge José Miguel Martínez (1907-1998) era un element derivat de l’aparell anglès de la màscara d’Ombredanne. Es va utilitzar a Espanya durant les dècades de 1940, 1950 i 1960.
  • Una mascareta de Schimelbush (la metàlica rodona).
  • Un laringoscopi per intubar al malalt fins a la tràquea.