La Fundació-Museu d'Història de la Medicina de Catalunya és una institució cultural de titularitat privada i està formada a partir d'un patronat, composat per:

Dr. Xavier Sierra, president
Dr. Miquel Bruguera
Dr. Vicent Fonollosa
Dr. Josep M. Vilaseca
Dr. Pau Casals Caus
Dr. Josep A. Bombí
Dr. Modest Garcia Moll
Dr. Carles Hervàs Puyal
Dr. Àlvar Net Castel
Dr. Joaquim M. Puigvert
Dr. Joan Sala Pedrós
Dr. Josep M. Ustrell Torrent
Sr. Josep Melcior Muñoz
Dr. Ferran Sabaté
Dr. Josep M. Ustrell Torrent
Sr. Jaume Carrasco Nualart, secretari - no patró
Director del Museu:
Dr. Alfons Zarzoso

 

Estatuts

Accés als Estatuts de la Fundació-Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.