Estudis biològics

La descripció i l’explicació del desenvolupament de l’embrió es beneficiaren de la teoria cel·lular i del progressiu perfeccionament de les tècniques característiques del laboratori i de l’observació microscòpica, com ara les microgràfiques o les de microdissecció, secció, fixació, tinció o coloració.

Les preparacions d’espècimens que preserva el museu il·lustren sobre aquest desenvolupament i sobre la recepció tardana de l’embriologia moderna a Catalunya. D’altra banda, l’interès més pragmàtic dels metges catalans de les acaballes del segle XIX, lligat als estudis sobre el problemes derivats de l’assistència al part i a la teratologia, procuraren un destacat conjunt d’objectes representant malformacions congènites.