Patologia general

Un important conjunt d’instruments del museu ens apropa a la patologia clàssica i moderna. Com a exemple de la concepció humoralista, diversos aparells mostren la pràctica i la docència de la sagnia: llancetes, palanganes, preparacions anatòmiques artificials, escarificadors, ventoses, xeringues.

D’altra banda, un gran nombre de preparacions anatòmiques i d’altres formes de representació i objectivació, així com objectes clínics il·lustren sobre determinades afeccions.

La col·lecció de xeringues, d’irrigació o rentat terapèutic, de curació o administració terapèutica, d’aspiració, de transfusió, de perfusió, d’extracció de cossos estranys, d’injecció de vasos en anatomia patològica, fabricades amb diferents materials, permeten seguir l’evolució d’un instrument mèdic bàsic.