Instruments del Dr. Francesc Bordàs Salellas

La donació efectuada pel Dr. Enric Mateu Bordàs es composa d'instrumental emprat en la pràctica clínica i quirúrgica, material d'exploració, diagnòstic, terapèutica i intervenció; de documentació iconogràfica relacionada amb la pràctica professional; i de documentació impresa procedent de l'exercici de l'oftalmologia i dels catàlegs i manuals d'instruccions d'alguns dels estris utilitzats en l'ofici quotidià. Del conjunt de la donació, cal destacar l'aportació d'instrumental que permet traçar l'evolució històrica, al llarg dels dos primers terços del segle XX, de determinats objectes, com ara muntures d'ulleres i lents de prova, tonòmetres d'indentació, oftalmoscopis, estesiòmetres, etc., al costat d'un gran nombre d'instruments quirúrgics i d'exploració.

La major part de l'instrumental donat procedeix de la pràctica oftalmològica de l'oncle del Dr. Mateu, el Dr. Francesc Bordàs Salellas (1883-1963), un dels representants de l'escola oftalmològica catalana consolidada en el primer terç del segle XX i deixeble del Dr. Josep Antoni Barraquer i Roviralta. El Dr. Bordàs fou un dels caps del dispensari-servei d'oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau, fins el 1953, tot i que la seva pràctica mèdica va incloure un exercici intens a d'altres institucions privades, així com a entitats de caràcter associatiu. Autor d'un interessant retrat històric de l'oftalmologia catalana a començament del segle, el Dr. Bordàs publicà importants treballs on palesà no només la seva pràctica clínica, sinó també la seva iniciativa i habilitat per a la creació o disposició de material que s'adeqüés al seu exercici.

Il·lustrem el conjunt de la donació amb part de l'instrumental que va emprar per a l'execució de la dacriocistorinostomia. D'una banda, l'electromotor portàtil fabricat pels alemanys Radex Zwecke en els anys 1930, ideat en principi per a odontòlegs, però molt útil per a altres professionals a causa de la seva lleugeresa i funcionalitat. De fet, l'aparell fou modificat pel mateix Dr. Bordàs per tal de facilitar les operacions d'arrancada i control. D'altra, el conjunt de freses i peça de mà emprats per a la dacriostomia, que constituïren una autèntica aportació original del Dr. Bordàs, també del Dr. Manuel Burch, en la cerca de solucions a aquesta tècnica, tal i com mostraren a les seves publicacions dels anys 1944 i 1960. Aquests exemples il·lustren, per tant, sobre el conjunt de la donació, però també indiquen la capacitat d'intervenció i de reelaboració de tècniques d'aquells metges en el procés de creació a partir de les necessites instrumentals de la pràctica quotidiana.