El museu ha de ser un instrument de caire científic, però també de projecció social de la medicina catalana, per tant, un instrument de caràcter cultural, obert a tota la població. La finalitat principal del museu és l'educació, formació i investigació en la comprensió i el coneixement de la història de les ciències de la salut, a partir del context contemporani de la societat catalana. La riquesa del patrimoni científico-cultural que preserva el museu, així com el propi context històric català del qual en forma part, precisen que els seus fons siguin accessibles al gran públic per tal que pugui gaudir d'aquell de manera intel·ligible, guiat pels camins de la museologia científica fonamentada en objectes reals.

president de la fundació Museu d'Història de la Medicina de Catalunya

El Dr. Xavier Sierra és President del Patronat del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, institució depenent del Col·legi de Metges de Barcelona.

Us donem la benvinguda al blog del Dr. Xavier Sierra, un espai per apropar-nos a la història, la cultura i l'art a través de la medicina i els seus professionals.

Anar blog del Dr. Xavier Sierra