Microbiologia

La microbiologia o bacteriologia va esdevenir una poderosa doctrina etiològica de la mà dels laboratoris durant la segona meitat del segle XIX. El recurs proporcionat per les tècniques físiques i químiques permeté la consolidació de la microbiologia mèdica com a disciplina, i el seu desenvolupament —la demostració teoricopràctica de la natura microbiana de la infecció— es traduí ràpidament en la producció de remeis i mesures preventives efectives.

Un bon nombre d’objectes del museu permeten reconstruir l’establiment d’aquesta disciplina de laboratori, així com alguns exemples de la terapèutica microbiològica produïda, sobretot amb relació al còlera del segle XIX. Es tracta d’instruments característics del laboratori i de la seva evolució en el trànsit al segle XX —lloc de recerca i lloc d’establiment de diagnòstics—, que permeteren fixar els criteris metodològics per a demostrar la causa de la malaltia i la reproducció experimental de la mateixa.