Fons Miserachs Rigalt - La transfusió de sang a Barcelona

ELS INICIS DE LA TRANSFUSIÓ DE SANG A BARCELONA, 1930s: EL FONS MISERACHS RIGALT

La recent publicació a la revista d’història de la ciència Asclepio d’un monogràfic ha fet llum sobre aspectes de la transfusió sanguínia durant la Guerra Civil espanyola.

La documentació que presentem, que es complementa amb el fons Miserachs-Ribalta que preserva l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’arxiu i biblioteca del metge Manuel Miserachs Rigalt custodiat pel Banc de Sang de la Creu Roja Espanyola i que ha estat objecte de recerca per part d’Àlvar Martínez Vidal i Empar Pons, es composa d’un petit plec de textos que la família va donar al MHMC juntament amb diferents materials i estris de laboratori –poc més de vuitanta objectes– emprats en la transfusió sanguínia. El fons, per tant, no és significatiu des d’un punt de vista documental, malgrat el caràcter complementari que té dels arxius esmentats, si bé posa de manifest la complexitat de la recerca històrica, la diversitat d’espais en la configuració del patrimoni i els elements de ruptura i continuïtat de determinades pràctiques mèdiques i socials, com ara les diferents tècniques transfusores, la formació de grups de donadors i el debat entre l’altruisme i la remuneració.

I, alhora, aquest petit fons ens crida l’atenció sobre la figura del metge transfusor, de l’hemoterapeuta i investigador Miserachs, que va participar de manera decisiva en la configuració d’una nova pràctica, d’una especialitat mèdica al llarg de mitja centúria, entre la dècada de 1930 i la seva mort el 1980, amb un reconeixement públic evanescent.