Fons Alegre Marcet - Hospital del Sagrat Cor

LA CONSOLIDACIÓ DEL MODEL HOSPITALOCÈNTRIC: EL CAS DE L’HOSPITAL DEL SAGRAT COR I EL FONS ALEGRE MARCET

En els darrers anys el coneixement sobre la història dels hospitals, el desenvolupament i consolidació del model assistencial hospitalocèntric i la formació històrica a Catalunya del sistema mixt públic/privat de provisió d’atenció hospitalària ha avançat de manera significativa (remetem a les publicacions de Jerònia Pons i Margarita Vilar, Pilar León, Josep M. Comelles i Josep Barceló, Paloma Fernández i Alfons Zarzoso, entre d’altres).

La documentació que presentem procedeix de la pràctica assistencial i directiva del metge reumatòleg Cayetano Alegre Marcet i és particularment rellevant pel significat que va tenir l’Hospital del Sagrat Cor en el context de canvis i transformació de l’atenció hospitalària en les dècades de 1960 i 1970. L’hospital esdevé aleshores empresa i en aquest període es creuen els camins de la gestió empresarial, l’assistència mèdica, l’arquitectura i enginyeria hospitalàries, l’electromedicina i la computerització dels procediments. Alhora té lloc un procés paral·lel d’hiperespecialització i d’assalariament dels professionals sanitaris.A Barcelona, diferents hospitals, professionals i organitzacions es mouen en aquesta direcció. El paper del metge Alegre Marcet és central en aquest context. A primers anys 1960 esdevé director de l’hospital, nomenat pel Patronat liderat per la Caixa de Barcelona, i treballa de costat en el projecte de transformació, “consultat” al Centre Tècnic d’Estudis Hospitalaris dirigit per Ignasi Aragó, i encarregat a l’arquitecte Leopold Gil Nebot, impulsor de l’Asociación Española de Ingeniería y Arquitectura Hospitalaria. Les obres van coincidir amb la creació a Barcelona de l’empresa Iberhospitalia (1968) dedicada a la programació i projectes d’hospitals, que comptà amb el suport del món financer català i que va tenir un paper rellevant en les relacions polítiques i professionals d’aquest sector en el darrer terç del segle XX. Aleshores, Alegre Marcet és l’ànima del Primer Congreso Nacional de Hospitales, celebrat a Barcelona el 1970 i organitzat per l’Asociación para el desarrollo hospitalario del Distrito Universitario de Barcelona.