Fons Sayé - Dispensari antituberculós

DISPENSARIS I VACUNES EN LA LLUITA CONTRA LA TUBERCULOSI: EL FONS SAYÉ

El CAP Raval Nord ha estat objecte d’atenció mediàtica en els darrers anys. Encara ocupa els espais del Dispensari Central Antituberculós (DCA), dissenyat pels arquitectes del GATCPAC als anys 1930 (Antonio Pizza,1993), a l’espera de les obres del nou centre a l’antiga capella de la Misericòrdia. Les obres encara no han començat el 2022 i el destí del funcionalista DCA és del tot incert. Mai no ha deixat de tenir un ús sanitari i ciutadà i potser no hauria de perdre aquest caràcter i perdurar com a centre públic de cultura mèdica. Més encara quan l’edifici conserva la major part d’elements arquitectònics originals, així com una porció significativa de mobiliari.
Malgrat les excel·lents aportacions de les tesis defensades en els darrers anys (Sara Lugo, 2011; Pere Miret, 2011; Celia Miralles, 2014;Marc Estapé, 2015), la història de la tuberculosi a Catalunya encara resulta un àmbit necessitat de recerca. La documentació del fons Lluís Sayé Sempere del MHMC cal complementar-la amb la que conserven l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Arxiu de la Diputació de Barcelona, i amb els materials personals del metge Lluís Sayé preservats a l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Malgrat tot, bona part dels registres de la lluita antituberculosa lliurada a Catalunya al llarg del segle XX està perduda o en mans privades.

El fons que presentem aquí parla d’unes pràctiques mèdiques, liderades inicialment pel tisiòleg Lluís Sayé sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya, que van tenir lloc al dispensari del carrer de Rades i després al DCA –que el propi Sayé no va veure inaugurar el 1937, doncs va marxar a l’exili el 1936 i no li van permetre recuperar el seu lloc de treball quan tornà el 1951–entre el gener de 1935 i el novembre de 1967. Es tracta dels llibres de registre de pacients visitats amb esment de nom, edat, motiu de l’examen mèdic, diagnòstics negatius i observacions precises sobre els diagnòstics de tuberculosi pulmonar i la seva evolució. Una documentació de gran valor per a l’estudi de les condicions de vida durant els anys de postguerra.