Fons Menacho - Clínica oftalmològica

CLÍNICA OFTAMOLÒGICA EN LA BARCELONA INDUSTRIAL: EL FONS MENACHO


9 de juny de 1936, Francisco Casas, 28 anys, treballador a la fàbrica de filats Cuixart de Badalona, “trabajando en la muela esmeril le saltó una partícula de hierro al ojo”. Després de l’extracció del cos estrany de la còrnia, fa tres dies de baixa. L’asseguradora d’accidents “la Preservatrice” paga les despeses.10 d’agost de 1936, Magí Casamitjana, “hace tres días, amolando” li va penetrar un cos estrany a la còrnia mentre treballava a la fàbrica de paper La Gelidense, a Gelida. Extracció i baixa de 4 dies, assegurat per la mútua.

28 d’agost de 1936, José Rodríguez, 41 anys, treballador a S.A. Cros, li va entrar sosa als ulls, després de 72 visites rep l’alta mèdica. Les despeses a càrrec de la mútua.

Aquestes són només algunes notes dels registres clínics de l’oftalmòleg Manuel Menacho, recollits entre 1885 i 1939 a la seva clínica particular, situada al carrer del Carme de Barcelona i, des del 1903 (tancada el 2021) a la Gran Via, al costat del Passeig de Gràcia. Històries clíniques que bé poden servir per tal de conèixer l’abast del treball industrial, els riscos i malalties, i el mutualisme mèdic amb relació als accidents laborals en aquest període. No obstant això, les malalties ateses per Menacho tenen un abast més ampli. El detall de les descripcions clíniques i de la seva part gràfica permeten veure també l’evolució de les tècniques d’exploració i d’intervenció d’una especialitat que es va configurar en aquells anys. Molts dels casos clínics tractats per Menacho van servir per a la seva intensa producció publicista. El fons que presentem es complementa amb una exhaustiva clínica oftalmològica iconogràfica en forma de fotografies, en diferents suports, i de radiografies.