Òrgan de Corti

ELS MODELS TRIDIMENSIONALS – ÒRGAN DE CORTI

En l’actualitat no es difícil trobar a Internet vídeos explicatius, amb infografia i imatges animades, que permeten explicar, fer evident i guiar la mirada d’estudiants o d’altres professionals de les ciències de la salut sobre els aspectes més diversos de l’anatomia, la fisiologia o la biologia humanes. L’arribada, extensió i consolidació d’aquesta eina multimèdia no es pot entendre, com va demostrar John Pickstone el 2001 (Ways of Knowing: A New History of Science, Technology, and Medicine), sinó com a part d’un procés fonamentat en el concurs simultani de diferents mitjans didàctics. Més enllà de la llum enlluernadora de les anomenades noves tecnologies de la informació, resulta molt difícil sostenir que un instrument didàctic com aquest arraconi d’altres recursos anteriors fins a fer-los desaparèixer.

La cultura material de la ciència forma part dels objectes d’estudi de la història de la ciència des de fa unes dècades. En concret, l’estudi dels models, dels objectes tridimensionals, elaborats en tota mena de suports físics imaginables, ha rebut una atenció molt particular, tot posant l’accent en els públics de la ciència i en la diversitat d’espais on es van produir, utilitzar i preservar, o també en la relació entre diferents mitjans de comunicació en la pràctica científica, en la generació de coneixement científic. La materialitat esdevé mitjancera en l’objectiu de fer ciència comunicable. De tot això i molt més en van deixar una petjada els estudis recollits al volum editat el 2004 per Soraya de Chadarevian i Nick Hopwood (Models. The third dimension of science).

El model de l’òrgan de Corti que mostrem aquí és un bon exemple de tot el que assenyalem aquí. Va ser construït i emprat pel metge otorinolaringòleg Jordi Perelló a les dècades centrals del segle XX, confeccionat amb paper i fusta, va servir per a fer evident, a l’hora de parlar sobre la fisiologia de l’audició, la complexitat cel·lular d’aquesta part central de la còclea. Els estudiants i residents que van rebre els ensenyaments de Perelló als hospitals de Sant Pau i de la Vall d’Hebron van veure, en realitat augmentada i en tres dimensions, els receptors sensorials esmentats, la ubicació i funció de les cèl·lules ciliars en l’audició. L’objecte va formar part de l’exposició dedicada pel MHMC a la ORL el 2018.


Model anatòmic en l’exposició dedicada a l’ORL, alcostat d’un altre model, aquest de l’aparell de fonació, amb disposició dellengua, tiroides i laringe de la consulta del Dr. Jordi Perelló.