Jaume Ferran Clua

J. Vila-Ferran va fer donació d’un gran volum de material al Dr. Felip Cid, director del MHMC entre els anys 1980 i 1982. Aquesta excepcional i àmplia donació abasta des de 1868 al primer terç del segle XX, inclou tota mena de material que va emprar Jaume Ferran Clua en la seva activitat científica procedent dels laboratoris on va desenvolupar la seva recerca. I una mostra de les seves relacions comercials i amb altres científics de l’època. La col·lecció del MHMC està formada per instruments, documentació, llibres, separates, plaques de vidre i fotografies.

Enllaços que mostren alguns dels elements de la col·lecció i del fons del Dr. Jaume Ferran al MHMC:

A més de preservar un dels pocs exemplars que resten del llibre La instantaneidad en fotografía, l'arxiu històric del Museu conserva documentació sobre constructors i comerciants d'aparells i productes fotogràfics de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX, que indiquen la recepció i expansió d'aquesta tecnologia entre alguns metges catalans. Alguns dels noms comercials dels quals es conserven factures de compra, rebuts, comandes o inventaris són: Jaime Guiu, P. Agustí, Hermanos Partagàs, Agustín Vaqués, Antonio Jordá, Fernández y Carbonell, Antonio y Emilio F, dits Napoleón, de Barcelona, Paul Rousseau de Paris, Bernhard Machtl de Viena, Carl Zeiss de Jena, G. Guérot de Nevers, The Scovill & Adams Co. de Nova York, de la Sociedad Fotográfica Española, The Leto Photo Materials Co. de Londres, Ed. Bernaaert de Gante, Eduardo Gateau de València, Anthony's Photographic Bulletin, etc.

La col·lecció d’instruments del MHMC compta amb més de mig miler d’objectes relacionats amb les pràctiques científiques del Dr. Jaume Ferran. Una mostra de la cultura material utilitzada en l’activitat de laboratori i de la microbiologia que s’estava formant, i també aparells relacionats amb la fotografia. Instrumental per a la microscòpia i per a fer disseccions. Càmeres fotogràfiques i plaques ultra ràpides per a microfotografia. Preparacions anatòmiques, autoclau, xeringues generador de corrent, entre altres instruments de laboratori.

El fons documental de prop de 12 metres lineals està compost per documentació de treball i les separates de publicacions i recerca de Ferran. Per exemple, es conserven les llibretes enquadernades per a exploracions clíniques amb dibuixos d'àrees internes del cos; notes i apunts manuscrits de la recerca de Ferran en les vacunes de la ràbia, el còlera, sobre bacteriologia i biologia; informes d’inoculacions i estadístiques de la vacunació anticolèrica, retalls de diari dels articles de Ferran tant d’aquí com de l’estranger. I una important mostra de la correspondència que va mantenir amb diverses personalitats del món científic del moment, com Santiago Ramon y Cajal, Louis Pasteur, Émile Roux, Charles Robert Richet, Auguste Chauveau, Rafael Rodríguez Méndez, Lluís Comenge, César Comas i Agustí Prió, entre molts d’altres. També amb institucions i representants polítics, com l’Ajuntament de Barcelona, la Governació de Madrid. Amb publicacions mèdiques espanyoles i estrangeres com la Revista de Ciencias Médicas, Marseille - Médical, Revista de Círculo médico Argentino, etc. Contactes amb càrrecs d’hospitals i acadèmies de ciències mèdiques. D’aquest fons documental el MHMC ha digitalitzat una mostra de 2.256 documents, però encara queda una part important per catalogar.

El fons fotogràfic Ferran preservat al MHMC conté unes 200 imatges entre plaques de vidre, microfotografies, fotografies estereoscòpiques i fotografies. A tall d’exemple destaca, una col·lecció de processos dermatològics de casos de lepra, sífilis, tuberculosi i ulceres, fotografiats per Jaume Ferran, entre 1881 i 1890, abans de dedicar-se a la microbiologia, quan encara exercia a Tortosa com a metge. Relacionades amb la seva tasca com a microbiòleg el MHMC conserva imatges del Laboratori Microbiològic Municipal i sobretot de les instal·lacions de l’Institut Ferran situat a la cantonada del carrer Acàcies amb el carrer Estévanez (des de l’any 1942 carrer Garcilaso).. I la tasca científica que realitzava Ferran amb els seus col·laboradors, doctors Vila Ferran, Martín Rogés i Masip, en aquest laboratori. Aquest fons també preserva una important mostra de fotografies de Jaume Ferran inoculant vacunes especialment a infants, i altres imatges que el mostren rodejat de nens i nenes en diverses ocasions. Fotografies que presenten a Ferran amb científics bacteriòlegs estrangers i també al costat de científics catalans, com els seus companys els doctors Innocent Paulí i Amalio Gimeno.