Fons del Dr. Rafael Pulido Cuchí

L’arxiu històric del Dr. Rafael Pulido Cuchí (Barcelona, 1911 – 2002) especialista en ORL, avarca des de 1935 fins el 1989. La documentació d’aquest otorinolaringòleg és una mostra dels seu anys d’exercici de la professió mèdica en diferents hospitals com l’Hospital Clínic i després a l’Hospital de Sant Pere Claver, també en la consulta privada al carrer Muntaner.

Fons conté:

Documents de la seva vida acadèmica durant el batxillerat i els estudis universitaris.

Documentació està formada per la seva extensa publicació en separates, algunes són:

Torrents, J.; Pulido, Rafael. A propósito de un cáncer de epiglotis operado con al técnica de Alonso. Barcelona: Rafael Pulido, 1952. Separata de Acta Oto-rino-laringologica Ibero-americana. Núm. 4.
Pulido, Rafael. Sobre las metástasis ganglionares en las neoplasias laríngeas. Barcelona: Rafael Pulido, 1952. Separata de Acta Oto-rino-laringologica Ibero-americana. Núm. 6
Pulido, Rafael; Claret, I. Un nuevo caso de imperforación coanal unilateral, operado por vía transpalatina. Barcelona: Rafael Pulido, 1957. Separata de Acta Oto-rino-laringologica Ibero-americana. Any VIII, núm. 6.
Pulido, Rafael. Aportación al conocimiento anatómico e histológico de los senos perinasales, con algunas sugerencias para la terapéutica quirúrgica de las sinusitis. Barcelona: Rafael Pulido, 1958. Separata de Acta Oto-rino-laringologica Ibero-americana. Any VIII, núm. 6.
Pulido, Rafael. Rehabilitación y adaptación del sordo profesional. Barcelona: Rafael Pulido, 1962. Separata de Acta Oto-rino-laringologica Ibero-americana. Any XIII, núm. 3.
Pulido, Rafael. Rinorrea cerebroespinal postoperatoria (Complicación de la cirugía máxilo-etmoido-esfenoidad). Barcelona: Rafael Pulido, 1961. Separata de Acta Oto-rino-laringologica Ibero-americana. Any XII, núm. 4.
Pulido, Rafael. Estenosis laríngeas cicatriciales. Madrid: Garsi, 1949-. Separata de Acta otorrinolaringológica española. Any XV, vol. 2, març-abril 1964.
Pulido, Rafael; Caoella, G. Laringitis cicatrízales experimentales en el cobayo. Madrid: Garsi, 1949-. Separata de Acta otorrinolaringológica española. Any XVI, vol. II, març-abril de 1965.
Pulido, Rafael. Traqueobronquitis seca sofocante de los laringuectomizados. [Barcelona]: Igoda, SA concesionario MERK, 1970. Publicació de la Sociedad Catalana de Oto-rino-laringologia. Sesión del día 28 de enero de 1970.
Pulido, Rafael. Trachéobronchite sèche suffocant des Laryngectomisés. Tours: La Simarre, 1965-[1972]. Separata de Cahiers d'oto-rhino-laryngologie: revue d'enseignement post-universitaire. Núm. 8, tom 5, 1970.
30 Històries clíniques del consultori del carrer Muntaner 252, des de 1956 a 1976

Destaca la cessió de documentació sobre la tasca del Dr. Pulido, com a capità mèdic en el càrrec de cirurgià en cap al tren-hospital de l’exèrcit republicà, als fronts de Casp i Valencia, durant la Guerra Civil. Aquesta documentació conté informació detallada amb llistats de soldats atesos i intervencions quirúrgiques, entre el 29 de juliol de 1937 al 17 de setembre de 1938.

El fons també conté una col·lecció de fotografíes en digital de l’exercici del Dr. Rafael Pulido Cuchí.