La Fundació-Museu d'Història de la Medicina de Catalunya és una institució cultural de titularitat privada i està formada a partir d'un patronat, composat per:

Dr. Miquel Bruguera i Cortada, president
Dr. Manel Armengol Carrasco
Dr. Francesc Cardellach López
Dr. Pau Casals Caus
Dr. Joan Viñas i Salas
Sr. Leo Galmes
Dr. Modest García Moll
Dr. Carles Hervàs Puyal
Dr. Alvar Net Castel
Dr. Joaquim M. Puigvert i Solà
Dr. Joaquim Riera
Dr. Josep M. Ustrell Torrent
Sr. Jaume Carrasco Nualart, secretari - no patró
Conservador del Museu:
Dr. Alfons Zarzoso

 

Estatuts

Accés als Estatuts de la Fundació-Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.